Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) taikymas siekiant maksimaliai atstatyti bei sugrąžinti sutrikusias funkcijas, jas kompensuoti ir palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį. Medicininė reabilitacija taikoma asmenims po operacijų bei įvairių traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis.

 

Klinikoje taikomi reabilitacijos metodai:

  • Aktyvi ir pasyvi kineziterapija;
  • Manualinė terapija (Maitland koncepcija);
  • Elektroterapija;
  • Kineziterapija su gimnastiniais kamuoliais;
  • Kineziterapija naudojant nestabilias plokštumas;
  • Kineziterapija taikant elastinio pasipriešinimo gumas;
  • Neurac metodas;
  • Teipavimas.

Reabilitacijos eigoje, visos minėtos reabilitacijos priemonės yra taikomos kompleksiškai, t.y., įvertinus realią paciento funkcinę būklę pasirenkami gydymo metodai, kurie –taikomi užsiėmimo metu. Taikomų reabilitacijos priemonių kiekis gali varijuoti prilausomai nuo funkcinės paciento būklės, kuri yra sekama ir vertinama kiekvieno užsiėmimo metu.

Tik nuoseklus paciento funkcinės būklės vertinimas ir sekimas bei pagal, tai pasirinktas kompleksinis skirtingų reabilitacijos metodų derinių taikymas gali duoti puikių rezultatų!